Cégem a Facebook-on, a Google-n hirdet. Érinti a reklámadó?

Igen, de nem biztos, hogy fizetnie, bevallást beadnia is kell.

A reklámtörvény (2014. évi XXII.tv.) vonatkozó paragrafusa szerint reklámadó köteles a reklám nem magánszemélyek által történt megrendelése is, ha a reklám (akár külföldi, akár belföldi!) közzétevője nem ad számára olyan írásos nyilatkozatot, miszerint az adott ügylet után a reklámadót ő vallja és fizeti be, illetve arról, hogy mivel az ilyen típusú bevétele a vonatkozó értékhatár alá esik, ezért ilyen adó fizetésére nem kötelezett.

Amennyiben a reklám megrendelője annak közzétevője által kiadott ilyen nyilatkozattal nem rendelkezik, úgy a bizonyos értékhatár - nettó havi 2,5 millió forint – fölé eső rész után a 20%-os reklámadót köteles az ügyletről szóló bizonylat, jellemzően számla kézhezvételét követő hónap 20-áig a 1494 jelű nyomtaványon bevallani, a rajta bevallott adót megfizetni.

Abban a hónapban, amelyben a fentebb leírt vállalkozás által megrendelt, közzétevői nyilatkozat nélküli reklám ára nem éri el a 2,5 millió forintot, úgy nem csak fizetési, de bevallási kötelezettsége sem keletkezik a vállalkozásnak!