Ezekre kell vigyázni a 1494 számú reklámadó bevallás kitöltésénél Gyakorlati kitöltési útmutató

Szeptember 20-án kellene, de mivel az éppen szombatra esik, ezért csak 22-én kell beadni az első reklámadó bevallást azoknak, akik reklám megrendelőjeként nem rendelkeznek a partner olyan, előírt tartalmú nyilatkozatával, amely felmentené őket a reklámadó bevallási- és befizetési kötelezettségük alól. A bevallás főoldalának azonosításra vonatkozó, (B) jelű részét a NAV-bevallásoknál megszokott módon kell értelemszerűen kitölteni. A (C) jelű részben a bevallási időszak a megrendelőként keletkezett bevallási kötelezettségnél mindig csak egy-egy egész hónap lehet, kivéve a hónap közi kezdés, egyéni vállalkozóknál a szüneteltetés hónap közi megszűnésének eseteit. Kivéve továbbá a 2014. augusztus hónapot, amikor is a törvény a hónap közepén, azaz 15-én lépett hatályba, vagyis a szeptemberi bevallás kezdőnapja nem lehet korábbi 15-énél. A vonatkozó NAV állásfoglalás 66. Információs füzet 11. oldalának második sorában található útmutatás szerint ugyanis csak a 2014. augusztus 14-ét követően megkötött reklám szerződések után keletkezik adókötelezettség, még pedig az annak teljesítését igazoló számviteli bizonylat kézhezvételét követő hónap 20-án, azaz jelen esetben szeptemberben. A (C) jelű rubrika alsó sorában alap esetben csak a „Bevallás gyakorisága” feliratú négyzetbe kell írni egy H betűt, illetve a A „Bevallás kódja” nevűbe egy 5-ös számjegyet. A Megrendelőként reklámadó fizetésére kötelezett adóalanyoknak a 1494-04 jelű lap 1. számú sorába kell feltüntetniük az adó alapját, azaz a reklám-közzététel havi összesített ellenértékének a 2,5 millió forintot meghaladó részét, természetesen ezer forintra kerekítve. Az utána fizetendő 20%-os adót a program automatikusan feltünteti 2. sorban, amelyet a NAV reklámadó elnevezésű, 10032000-01079081 számú számlájára kell átutalni.