Társaságok tényleg nem csökkenthetik adóalapjukat a Google és a Facebook hirdetésről szóló számláinak értékével?

A hír sajnos igaz. A reklámadó rendelkezett erről is, amolyan plusz büntetést róva ki az olyanokra, akik a reklámadó hatálya alá nem tartozóknál hirdetnek. Érvényes mindez ráadásként értékhatár nélkül, már az első ilyen célra elköltött forintra is!

A reklámadóban módosították a társasági adóról szóló törvény 3. számú mellékletét is, amelynek A. pontja a „nem a vállalkozás érdekében felmerülő egyes költségek” felsorolását tartalmazza. Így annak újonnan életbe léptetett 16. pontja előírja, hogy a társasági adó alapjának számításakor nem számít költségnek, azaz meg kell emelni a társasági adó alapját az olyan reklámköltséget tartalmazó számlák (nettó) értékével, amelyek kibocsátója nem nyilatkozik arról, hogy a reklámadó kötelezettséget ő teljesíti. Márpedig a Google és a Facebook nyilvánvalóan ilyen lesz. Jó hír, hogy az egyéni vállalkozók vállalkozói jövedelemadójának számítási rendjét nem módosították ilyen értelemben. Rossz viszont, hogy bár az ilyen reklámok megrendelői csupán a havi 2,5 millió forint fölé eső összegek után kötelesek a 20%-os reklámadót bevallani és megfizetni, a társasági adóalapjukat már első ilyen célra fordított forinttal is meg kell emelniük.